regnvandsanlæg oldebjerg

Ofte stillede spørgsmål

Kan man bruge regnvand som drikkevand?

Det kan man i pricippet god… -men det må man ikke!

Årsagen til at man ikke må bruge regnvand som drikkevand, skyldes at vandet anses for at være beskidt, når det rammer taget.
Man kan naturligvis sagtens behandle regnvand, så det får en kvalitet af drikkevand.
Det er ikke det, der ligger i loven om opsamling af regnvand. Lovgivningen tillader kun brug til toiletskyl og tøjvask i private husholdninger.
Vi kan til gengæld, ved at erstatte ledningsvand (drikkevand) med regnvand til vask og toiletskyl, sikre at der også fortsat er masser af drikkevand til rådighed for kommende genrationer.

Hvorfor skal tanken graves ned?

I mange tilfælde er regnvand det bedste vand at bruge.
Regnvand er helt fri for bakterier, pesticider, tungmetaller, okker og så indeholder regnvand ingen kalk.

Alle Oldebjergs regnvandsanlæg er med nedgravet tanke. Det sikrer f.eks., at temperaturen på vandet holdes langt under de anbefalede 15 grader, der sikrer at der ikke sker en opformering af bakterier.
Ydermere sikrer nedgravning  vandet mod lys i regnvandstanken. Dermed undgås opformering af alger.

Må jeg vande min urtehave med regnvand?

Ja, det må du gerne.

Vi anbefaler dog altid, at du ikke vander direkte på grøntsager og bær, som du spiser uden kogning. Vander du kun jorden, hvor planterne gror, sker der ingenting.
Det er en misforståelse, når der skrives,   at man ikke skal vande grøntsager med regnvand.

DERFOR skal du  vande din urtehave med siveslanger, der ligger i rækkerne og ikke med sprinkler.   Der findes fine  løsninger på denne vandingsmetode. Endda med timer. Og de kan forsynes direkte fra dit Oldebjerg regnvandsanlæg.

Skal jeg betale vandafledningsafgift af mit forbrug at regnvand?

Du betaler vandafledningsafgift at det ledningsvand, din vandmåler fra vandværket registrerer. D.v.s. dit forbrug af ledningsvand. Så nej, det skal du ikke!

Når du har installeret et Oldebjerg regnvandsanlæg med vores helt unikke styring, vil du helt præcist kunne se, hvor stort dit samlede vandforbrug er, og hvor  stor en del af dette forbrug, der er regnvand anvendt til toiletskyl, vaskemaskine og evt. bilvask.

Hvad kan jeg – med fordel – bruge regnvandet til?

Regnvand har nogle markante fordele i forhold til ledningsvand.  Primært indeholder det stort set ingen kalk.

Derfor egner regnvand sig rigtig fint til  f.eks. bilvask og vinduespudsning.  Du slipper for kalkaflejringer på bil og ruder, når du bruger regnvand.

Du kan vande blomster, drivhus og græsplæne uden at bruge dyrt ledningsvand.

Brug det til højtryksrensning af fliser, båd, bil uden kalkaflejringer.

Har du grønne tage eller grønne vægge er sivevanding en formidabel måde at bruge regnvandet på.

Hvad må jeg IKKE bruge regnvand til?

Ubehandlet regnvand må ikke bruges til madlavning, drikkevand, badevand og andre hygiejniske formål.

Hvordan og hvornår betaler jeg mit kontroleftersyn?

Kontroleftersynet betales en gang om året. Du kan oprette PBS eller overføre beløbet til Oldebjerg.

Kontroleftersynet opkræves første gang, når anlægget er sat i drift. Herefter opkræves det hvert år i januar for hele kalenderåret.