regnvandsanlæg oldebjerg

Teknisk information

Her forklarer vi dig mere detaljeret, hvordan et Oldebjerg regnvandsanlæg fungerer.  Og vi viser dig, hvordan vores unikke styring kan bruges til at beregne  andelen af regnvand i dit totale vandforbrug. Yderligere får du oplysninger om vores prisbelønnede regnvandstank med 35 års garanti.

skitse regnvandsanlæg

A: Oldebjerg unik styring med GSM til mobiltelefon
B: Regnvands tilløb fra tag
C: Ledningsvandind i huset
D: Ventil til ledningsvand til tank
E: Flowmåler ledningsvand til tank
F: Flowmåler regnvand ind i hus

G: Vandstandsføler regnvandstank
H: Efterfyldning med ledningsvand
I: Trykpumpe regnvand
J: Overløb til sandfangsbrønd
K: Filter til regnvand

På tegningen er ledningsvand fra vandværket angivet med en grøn streg og regnvandet fra regnvandstanken er angivet med den blå streg.

Regnvandsanlægget fyldes løbende med regnvand fra hustaget i tilløbet (B).
Regnvandet løber gennem et mekanisk filter (K), der renser det for fysiske partikler.

Du kan kun bruge ledningsvand (C) fra vandværket til drikkevand og bad.

Pumpen (I) er en trykpumpe, som automatisk aktiveres,  når der sker et trykfald. Det sker, når toilettet skyller eller vaskemaskinen skal tage vand ind.

Styringen (A) kontrollerer, at der altid er vand til toilet og vaskemaskine i tanken via en vandstandsmåler (G). Falder vandstanden i tanken til  kritisk niveau, får styringen besked fra vandstandsmåleren(G) og åbner ventilen (D) på ledningsvandet, som fylder ledningsvand på tanken, så der er nok til toiletskyl og vask, indtil der igen er regnvand nok i tanken.

Regner det mere end du kan forbruge, er tanken udstyret med et overløb (J), som sikrer, at tanken ikke overfyldes. Overskudsvandet udledes sammen med blade og andet fanget i filtret,  til en sandfangsbrønd og herefter til kloak, faskine eller anden recipient  alt efter de  lokale muligheder.

Oldebjergs unikke styring til husanlægget

Du får rigtig mange funktionaliteter med Oldebjergs specialudviklede styring til regnvandsanlægget.

Flowmålere holder dig orienteret om fordelingen i dit forbrug

Styringen leveres med to flowmålere (E og F). Den første flowmåler (E) viser dig, hvor meget ledningsvand, der pumpes ud i regnvandstanken, hvis den er ved at løbe tør for regnvand. Den anden flowmåler (F) viser dig, hvor meget  vand, der ledes ind i huset fra regnvandstanken.
Du ved fra  vandværkets vandmåler, der sidder , hvor  ledningsvandet ledes ind i huset (C), hvor meget ledningsvand, du bruger i alt.
Dit samlede forbrug er forbruget på vandværkets vandmåler plus vandet, der er hentet fra regnvandstanken. Minus det ledningsvand, der er udledt til regnvandstanken. (Det er jo allerede registreret i vandværkets måler.)

Beregn  andelen af regnvand i dit forbrug

Man beregner ca. 50m3 vand pr. person pr. år. I en husstand med 4 personer er det mellem 160 – og 200m3 om året.

Hvis du vil udregne, hvor mange kubikmeter af dit samlede forbrug, der er genbrugt regnvand til toiletskyl og tøjvask, kan du gøre det således:

Eksempel:
Forbrug på vandværkets vandmåler (C): 120 m3.
Gennemstrømning på flowmåler fra regnvandstank (F): 80 m3.
Gennemstrømning på flowmåler fra ledningsvand til regnvandstank (E): 20 m3.

Dit samlede forbrug er derfor: 120 m3 + 80 m3 = 200 m3. MINUS 20 m3. = 180 m3.

Dit forbrug af regnvand er 80 m3 – 20 m3 = 60 m3.

I dette tilfælde er det derfor 60 ud af 180 m3, der er genbrugt regnvand. En besparelse på 33% af dit ledningsvand.

Lækagesikring

Oldebjergs unikke styring er udstyret med en lækagesikring. Du får således en alarm, hvis der pumpes mere end 30 liter vand gennem flowmåler (E) i minuttet. Du får ligeledes en alarm, hvis der er et forbrug på ledningsvandet fra vandværket uden at ventilen er åben.

GSM funktionalitet

Oldebjergs unikke styring leveres med SIM-kort til GSM nettet. Du kan vælge at montere det i styringen og tilmelde det,  og  så vil du få en alarm på din telefon, hvis der bruges mere vand end tilrådeligt, når du er væk fra din ejendom.

Download brugsanvisning til styring  
(Montering af  flowmålere finder du på side  6.)

skitse af regnvandsanlæg

Skematisk oversigt over styringens funktion.

styring og flowmålere regnvandsanlæg

Styringen leveres med to flowmålere.

regnvandsanlæg styring med antenne til venstre

Styringen installeret og klar til brug.

Helt lydløs og med fri afstand for nedgravning

Der er ingen bevægelige dele inde i huset. Pumpen i et Oldebjerg regnvandsanlæg sidder i tanken, og det betyder, at du ikke hører den inde i huset.

Det betyder også, at der principielt ikke er begrænsninger for, hvor langt væk fra huset, tanken kan graves ned.

oversigt regnvandsanlæg pumpe

Pumpen er monteret i tanken, og derfor helt uden lydgener i huset.

Oldebjergs forstærkede, prisbelønnede regnvandstank med 35 års garanti

awards regnvandsanlæg
regnvandsanlæg 3000 L

3000 liter regnvandstank

regnvandsanlæg 5000 L

5000 liter regnvandstank

tekniske data regnvandsanlæg
regnvandsanlæg med krave til afløb

Tanken leveres som “plug-and-play” med 600 mm opføringsrør på 1,5 meter og  2 x Ø110 mm PP rør monteret.

regnvandsanlæg tank med rørindføring

Et af de to Ø110 mm PP rør monteret.

regnvandsanlæg svejsning af tank

Oldebjerg har monteret en krave, som passer til et standard 600 mm opføringsrør på alle vores regnvandstanke.

35 års garanti

Oldebjergs forstærkede tank til  regnvandsanlæg er én af verdens bedste, og derfor tør vi godt give 35 års garanti på den.

Plug-and-play! Ingen tilkøb før installation.

Tanken leveres klar til brug. Dvs du skal ikke købe ekstraudstyr som opføringsrør eller 100 mm rør før du installerer anlægget. Det er med i den opgivne pris. Og det gør Oldebjergs regnvandsanlæg til Danmarks billigste kvalitetsanlæg.

Installation

Tankens styrke betyder, at  den tåler grundvand til terræn og kan graves ned med op til 1,5 meter jorddække. Den kan installeres hvor som helst på din grund takket være den effektive pumpe, som ikke  er  begrænset af afstande.

Der er nogle simple regler for installationen, som du kan se her i installationsvejledningen.

regnvandsanlæg med vand til terræn

En Oldebjerg regnvandstank tåler grundvand til terræn.

sætning af regnvandsanlæg

En 3000 liter tank sættes nemt af to mand ved håndkraft.

Har du brug for større anlæg til landsbyer eller industri?

Kontakt Oldebjerg

Vi har også erfaring med større regnvandsløsninger til kommuner og industri / erhverv.

Kontakt os, hvis du vil i dialog om disse løsninger.

stort regnvandsanlæg

Der er næsten ingen grænser for størrelsen på regnvandsanlæg- eller regnvandsopsamling.